ICU Bed Request (आइसीयु बेडको निम्ति अनुरोध)

➤ तपाई वा तपाईको कोभिड संक्रमति बिरामीको निम्ति ICU Bed को आवश्यकता परेको छ भने यहाँले 'New Topic' मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ । ➤ यदि तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने Replies मार्फत ICU Bed को व्यवस्था गरेर वा सो सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।

  • This forum has 30,152 topics, 1 reply, and was last updated 1 second ago by BEESMER.
Viewing 15 topics - 1 through 15 (of 31,169 total)
Viewing 15 topics - 1 through 15 (of 31,169 total)
Create New Request Post in “ICU Bed Request (आइसीयु बेडको निम्ति अनुरोध)”
Your information: