Ventilator Request (भेन्टिलेटरको निम्ति अनुरोध गर्नुहोस)

➤ तपाई वा तपाईको कोभिड संक्रमति बिरामीको निम्ति Ventilator को आवश्यकता परेको छ भने यहाँले 'New Topic' मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ । ➤ यदि तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने Replies मार्फत Ventilator को व्यवस्था गरेर वा सो सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।

  • This forum has 0 topics, and was last updated 8 months ago by ujesucyec.
  • यो खण्डमा कुनै अनुरोध छैन, नयाँ अनुरोध (Request) गर्न तलको फारम भर्नुहोस् !
Create New Request Post in “Ventilator Request (भेन्टिलेटरको निम्ति अनुरोध गर्नुहोस)”
Your information: