Ambulance

हेलिकप्टर एम्बुलेन्स नम्बर

आपतकालिन अवस्थामा तत्कालै Air Ambulance को रुपमा हेलिकप्टरको आवश्यकता परेमा निम्न नम्बर मार्फत सम्पर्क गर्न सकिनेछ : Prabhu Air 9801120379 Fishtail Air 0141122390141122309751000120 Langtang Air 9801089842 Kailash Air 9851030013 Manang Air 98011804639801180460 Mountain Air 9851023806 Simrik Air 985101069601-4155341 Heli Ambulance 9860939995 Shree Airlines 9802300023 Dynasty Air 01-446877298511163629851227404 COVID Medical Hotline 9880035000985125583711331115 ICU / Ventilator /…

मुर्दा व्यवस्थापनका सम्बन्धि नम्बरहरु

कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्त्तिहरुको अन्त्यष्टि तथा मुर्दा व्यवस्थापन विभिन्न जिल्लामा सेना वा स्थानीय निकायले तोकेबमोजीम हुने गरेको छ । यसको निम्ति नेपाल सरकारले हटलाइनको व्यवस्था गरेको छ; यहाँलाई आवश्यकता परेको अनुसार तलको हटलाइनमा सम्पर्क गरेर थप बुझ्न सक्नुहुनेछ : ✆ 1140, 105 काठमाडौं उपत्यका भित्रको निम्ति – पशुपति आर्यघाट सेवा केन्द्र –…