Oxygen

अक्सिजन उपलब्ध हुन सक्ने स्थान/नम्बर

अक्सिजन सप्लाई गरिरहेका र गर्न सक्ने संस्था, समूह तथा उद्योगको विवरण तथा सम्पर्क नम्बर Warming Hearts Nepal Kathmandu 9849137922 100’s Team: Oxygen Kathmandu 9861116456 Oxygen (Kishor Maharjan) Kathmandu 9841309599 Oxygen Hotline (Issued by GoN) 1140 Hamro Nepal Team Kathmandu 985110265298511026539851102654984166917098510542809741710493 CCMC Oxygen Kathmandu 1154ccmc.oxygen@gmail.com Hamro Team Nepal 9851102652 Oxygen for Nepal 9801309085creasion.org/oxygen-for-nepal

अक्सिजन भर्न सकिने स्थान/नम्बर

तलका सप्लायर्स/प्लान्ट मार्फत यहाँले अक्सिजन भर्नको निम्ति अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ : सप्लायर्सको नाम सम्पर्क नम्बर Oxymed Tradelink 9851160924 Kantipur Oxygen Pvt. Ltd. Harisiddhi 01-6206260985109963201-5250938 Sagarmatha Oxygen Nepal Pvt. Ltd 0155259409851203046Patan Industrial Estate Sita Oxygen 9851061977 Shankar Oxygen Gas Pvt. Ltd. Balaju 014364547014356584 Himal Oxygen Pvt. Ltd. 01-4287664014251873Tripureshwor Surunga Medicine and Chandrodaya 98049641079866780394(Yagya Raj Karki) Anil…

अस्पतालहरुका निम्ति अक्सिजन व्यवस्थापन नम्बर

कोभिड-१९ अस्पतालहरुमा अक्सिजनको आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्नुपरे २४ सै घण्टा खुला रहने नम्बर 9851310581, 9851310584 इमेल गर्नको निम्ति: heoc1133@gmail.com