अक्सिजन उपलब्ध हुन सक्ने स्थान/नम्बर

अक्सिजन सप्लाई गरिरहेका र गर्न सक्ने संस्था, समूह तथा उद्योगको विवरण तथा सम्पर्क नम्बर

Warming Hearts Nepal Kathmandu9849137922
100’s Team: Oxygen Kathmandu9861116456
Oxygen (Kishor Maharjan) Kathmandu9841309599
Oxygen Hotline (Issued by GoN)1140
Hamro Nepal Team Kathmandu9851102652
9851102653
9851102654
9841669170
9851054280
9741710493
CCMC Oxygen Kathmandu1154
ccmc.oxygen@gmail.com
Hamro Team Nepal9851102652
Oxygen for Nepal
9801309085
creasion.org/oxygen-for-nepal
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार
Was this article helpful?