अस्पतालहरुका निम्ति अक्सिजन व्यवस्थापन नम्बर

कोभिड-१९ अस्पतालहरुमा अक्सिजनको आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्नुपरे २४ सै घण्टा खुला रहने नम्बर

9851310581, 9851310584

इमेल गर्नको निम्ति: heoc1133@gmail.com
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार
Was this article helpful?