गण्डकी प्रदेशका अस्पतालका नम्बर

गण्डकी प्रदेशका अस्पतालका नाम र नम्बरहरु

नामफोन नम्बर
बागलुङ जिल्ला अस्पताल०६८–५२०२८८ र ०६८५२०१८८
पर्वत जिल्ला अस्पताल०६७–४२०११९ र ९८५७६२१११९
कास्कीका अस्पताल०६१–५२०४६१ र ०६१–५२०३९०
तनहुँ जिल्ला अस्पताल०६५–५६०२०३ र ०६५–४१४३७७
गोरखा जिल्ला अस्पताल०६४–४२०९१८
लमजुङका अस्पताल९८५६०४६११९ र ०६६–५२०११९
मनाङ अस्पताल०६६–४४०१९७ र ९८६१२४२७८३ र ९८४१३६३६५५
मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल०६९–४४०२९१ र ९८५७६४९५५५ र ९८४६७२३०८१ र ९८६७३०९४१६
म्याग्दी जिल्ला अस्पताल०६९–५२०५२५र ९८५७६२३१८८ र ९८५६०५९७०१
नवलपुर अस्पताल०७८–५४०५३१
स्याङजा जिल्ला अस्पताल०६३–४२०२३९ र ९८४
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार
Was this article helpful?