बाग्मती प्रदेशका अस्पतालका नम्बर

बाग्मती प्रदेशका अस्पतालका नाम तथा नम्बरहरु

नामफोन नम्बर
सिन्धुली जिल्ला अस्पताल०४७–५२०१४५
रामेछाप जिल्ला अस्पताल०४८–४००११४
दोलखा जिल्ला अस्पताल०४९–४००१११
भक्तपुर जिल्ला अस्पताल०१–६६१०७९८र ०१–६६१६०१०
धादिङ जिल्ला अस्पताल०१०–५२०१३०
धुलिखेल अस्पताल, काभ्रेपलान्चोक०११–४९०४९७
पाटन अस्पताल, ललितपुर०१–५५२२२९५ र ०१–५५२२२७८ र ०१–५५२२२६६
त्रिशुली अस्पताल, नुवाकोट०१०–५६०२३१ र ०१०–५६०१८८
रसुवा अस्पताल, रसुवा०१०–५४०२४५
चौतारा अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक०११–६२०१०३र०११–६२०३४४
भरतपुर अस्पताल, चितवन०५६–५२०१११ र ०५६–५२४३०० र ०५६–५२४०९०
हेटौडा अस्पताल, मकवानपुर०५७–५२०३०५
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार
Was this article helpful?