हेलिकप्टर एम्बुलेन्स नम्बर

आपतकालिन अवस्थामा तत्कालै Air Ambulance को रुपमा हेलिकप्टरको आवश्यकता परेमा निम्न नम्बर मार्फत सम्पर्क गर्न सकिनेछ :

Prabhu Air
9801120379
Langtang Air
9801089842
Kailash Air
9851030013
Mountain Air
9851023806
Heli Ambulance
9860939995
Shree Airlines
9802300023
COVID Medical Hotline
9880035000
9851255837
1133
1115
ICU / Ventilator / Ambulance
102
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार
Was this article helpful?