Remdesivir पाउन सकिने स्थान/नम्बर

आयान हेल्थ केयर
रेम्ड़ेसिभिर औषधिको नेपालको लागि आधिकारीक आयातकर्ता हो ।
आयान हेल्थ केयरको अधिकारी नम्बर नेपाल सरकारको स्वास्थ विभाग मार्फत उपलब्ध गराइएको हो ।
9800555910 (Dr. Abul Ansari)
9810194416 (Subash)
9841506370 (Bimal)
9851124639 (Kamal)
प्रति भाएल रू. ४,९००/-

Ways International Pvt. Ltd.
यस आयातकर्ताले बंगलादेशबात उत्पादित हुने प्रति भाएल 100mg/20ml को इन्जेक्सन आयात गर्ने गर्दछ ।
9851030272 (Anul Sharma)
9801030272 (Aashim Sharma)
9841280577 (Binod Shrestha)
9851059860 (Bipin Shrestha)
9849083298 (Mahesh Bhattarai)
प्रति भाएल रू. ४,८००/-

पुनश्च : औषधि लिन जादाँ अनिवार्य रुपमा डक्टरको प्रेप्किस्पन साथमा हुनु पर्दछ साथै औषधि लिन जाने व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने परिचयपत्र पनि लैजानु पर्ने हुनेछ ।

४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार
Was this article helpful?